Be Your Personal Best
photo

Anonymous

shared this article
5 years ago

Knowledge Base

Share

Tags

När jag designar en ny pulskurva och ska använda den i spinningsalen visas bara en stor bild på pulskurvan och pulsmätarna försvinner.

Det låter som att du behöver se över en inställning som styr hur den stora kurvbilden och visarna ska presenteras. I grunden fungerar det så att man designar sin kurva, sedan väljer man hur växlingen mellan fullskärm (endast kurva) och visarna ska ske. Det gör man genom att lägga till små taggar uppe på den gråa listen som ligger ovanför din designade kurva. För att se detta måste du först välja att visa din skapade profil i "PROFILE MODE".

1nFEms9oBBNMOO4c8z6G

Det kanske redan nu ligger små symboler (cirkel och kvadrat) på listen eller så är den tom. Klicka någonstans på listen så skapas ett nytt par med en kvadrat och en cirkel. Flyttar du pekaren över dem så ser du symboler för en kurva resp. en mätare, det dyker även upp ett litet kryss över symbolen.

nt6eldMDxlSJNmr6Usu4 xFb7J0uFOKT3HgEHyr9f Tryck på krysset för att radera en växling.

Flytta symbolerna åt vänster/höger för att justera var i tiden en växling ska ske.

När tiden når en kvadrat (kurva) så växlas visningen till att visa en fullskärmskurva. När tiden når en cirkel (mätare) så växlar det till att visa enbart mätarna.

Det finns även en möjlighet att visa en liten kurva tillsammans med visarna men det styrs lokalt på pekskärmen på gymmet. Denna lilla kurva syns endast när visningen i din profil är "mätare".

För mer information och bilder så titta i användarmanualen för myActivio, logga in på myActivio och tryck på "Help" i menyn. Bläddra ner en sida så ser du "User Guide", bläddra till avsnittet "Class Designer > Profile Mode > View Switch Bar".

Comments have been locked on this page!